Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Mistä koostuu työntekijän turvallinen ja sujuva IT-arki?

Millaisia etuja hyvin hoidetut IT-palvelut yritykselle tuovat? Entä miten työntekijä hyötyy, kun IT-laitteiden elinkaaren hallinta on järjestetty asianmukaisesti? 

Hyvin hoidetut IT-palvelut ovat yritykselle kuin vankka perusta, joka mahdollistaa modernin tietotyön. Hybridi- ja etätöissä IT-laitteiden ja palveluiden täytyy olla kunnossa, jotta työntekijät voivat toimia tehokkaasti riippumatta siitä, missä he työskentelevät. 

Mutta mitkä ovat näiden panostusten todelliset edut sekä yritykselle, että sen työntekijöille? Entä kuinka asianmukaisesti hoidettu IT-laitteiden elinkaarenhallinta vaikuttaa positiivisesti kaikkiin näihin seikkoihin?  

Hallintapalvelut helpottavat niin käyttöä kuin käyttöönottoa 

Moderni työ on pitkälti riippuvainen toimivista laitteista sekä tietoliikenneyhteyksistä. Laadukkaat elinkaaren hallintapalvelut takaavat sen, että laitteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla: käyttöönotto hoituu sujuvasti, käytön aikana ilmenevät ongelmat hoidetaan ripeästi ja vaihto uuteen laitteeseen on saumatonta.

Kun omassa yrityksessä on rajallisesti IT-henkilökuntaa ja resursseja, on IT-tuen ulkoistaminen järkevä valinta.

Tehokas IT-tuki ratkaisee ongelmat nopeasti, jolloin työntekijä pääsee sujuvasti takaisin työn touhuun ilman turhautumista. Useimmiten ongelmat ratkeavat jo ensimmäisen yhteydenoton myötä, puhelimitse tai tietokoneeseen etäyhteyden ottamalla, mutta tarpeen vaatiessa IT-tuki korjaa ongelmat myös paikan päällä.

”Usein autamme esimerkiksi elinkaarivaihdoissa, joissa kymmenien leasing-laitteiden elinkaari saattaa tulla päätökseensä samassa kvartaalissa. Tuemme tällaisissa massavaihdoissa: tilaamme uudet laitteet, hoidamme esiasennukset niihin, otamme yhteyttä käyttäjiin, toimitamme heille uudet laitteet ja hoidamme vanhat pois”
Printcomin Head of End User Services Vesa Tellikka 

Palveleva IT-kumppani voi hoitaa yritykselle kaikki työntekijöiden tarvitsemat laitteet – tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet sekä tarvittavat lisälaitteet – aina tilauksesta laitteen konfigurointiin. Näin halutut ohjelmistot ja sovellukset ovat asennettuna uuteen laitteeseen, ja käyttäjän tarvitsee vain kirjautua sisään – kaikki muu on valmista. Tarvittaessa kumppanin IT-tuki voi olla apuna myös käyttöönotossa.

IT-tuki minimoi keskeytykset ja turhautumiset 

Kun tietokone ei tottele tai vaikkapa yhteys temppuilee, tarvitaan usein IT-tuen apua. Avun on syytä olla saatavilla nopeasti, jotta työtunteja ei valu hukkaan laitteiden kanssa taistellessa.

Kun omassa yrityksessä on rajallisesti IT-henkilökuntaa ja resursseja, on IT-tuen ulkoistaminen järkevä valinta. Tehokas IT-tuki ratkaisee ongelmat nopeasti, jolloin työntekijä pääsee sujuvasti takaisin työn touhuun ilman turhautumista. Useimmiten ongelmat ratkeavat jo ensimmäisen yhteydenoton myötä, puhelimitse tai tietokoneeseen etäyhteyden ottamalla, mutta tarpeen vaatiessa IT-tuki korjaa ongelmat myös paikan päällä.

”Uskoisin, että tuen tarve on jopa lisääntynyt, kun on siirrytty isoilta osin etätöihin eikä olekaan enää niin helppo vetää kollegaa hihasta ja pyytää apua”, Tellikka arvioi. 

Laitteen vastuullinen elinkaaren hallinta käyttöönotosta kierrätykseen 

Elinkaarenhallinnan palveluihin kuuluu laitteista huolehtiminen myös sen jälkeen, kun ne poistuvat yrityksen käytöstä. Elektronisten laitteiden kierrätys ja uusiokäyttö on erityisen järkevää, sillä niissä käytettävät raaka-aineet, kuten erilaiset metallit, ovat arvokkaita ja rajallisia.

Elinkaarensa lopussa laitteen tiedot tyhjennetään tietoturvan varmistamiseksi. Vesa Tellikan mukaan yritystietokoneiden tyypillinen elinikä on kolme vuotta. Tämän jälkeen Printcomin hallinnoima laite pääsee uusiokäyttöön esimerkiksi kuluttajakäytössä, tai se hyödynnetään varaosiksi. Näin materiaalit eivät mene hukkaan.

”Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tarjota myös käytettyjä laitteita”, valottaa Tellikka tulevaisuuden näkökulmia.  

Myös laitevalmistajat ottavat ympäristön huomioon materiaalivalinnoissa – esimerkiksi kaikissa HP EliteBook -sarjan kannettavissa tietokoneissa on tietokoneen kuoren muovimateriaaleissa hyödynnetty kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia: etulevyn materiaalista vähintään 30 prosenttia ja näppäinhatuissa vähintään 50 prosenttia muovista on kierrätettyä.

Myös tietoturvahuolet voi ulkoistaa 

Tietoturvan merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Tietoturvamurrolla voi olla yritykselle mittavia seuraamuksia, jotka pahimmillaan vaarantavat koko liiketoiminnan. Siksi tietoturvan ajantasaista hoitamista ei ole syytä laiminlyödä. Printcomin Tellikan mukaan tyypillisiä riskitekijöitä ovat tekemättä jääneet päivitykset niin ohjelmistoissa kuin kolmannen osapuolen sovelluksissa. Microsoftin Windows 11 Pro -järjestelmään tulee kuukausittain päivityksiä, jotka parantavat muun muassa tietoturvaa. Muun muassa ohjelmistopäivitykset voi laitehallinnan avulla automatisoida, jolloin ne eivät jää yksittäisten työntekijöiden tai yrityksen oman IT-henkilökunnan vastuulle.

Tosiasiassa päivitysten merkitys korostuu ennestään: etätöitä tehdään luotetun työpaikan verkkoyhteyden sijaan kotiverkossa tai jopa kahvilan julkisen Wi-Fi-yhteyden varassa, jolloin laitteiden suojauksen on syytä olla reilassa.

“Vaikka käyttäjät ovat siirtyneet toimiston verkosta etätöihin ja langattomiin verkkoihin, niin vaatimus siitä, että laitteet täytyy saada päivitettyä eivät ole muuttuneet mihinkään. Me murehdimme näistä asioista asiakkaan puolesta”, Tellikka korostaa.

Tietoturvan tasoa voidaan seurata etänä: IT-kumppani voi Tellikan mukaan ehkäistä epäilyttävää toimintaa vaikkapa estämällä tietystä sijainnista tulevat kirjautumisyritykset. On myös keinoja havaita, jos vaikkapa tietty laite on erityisen haavoittuvainen tietoturvahyökkäyksille. Tällöin haavoittuvuudet voidaan korjata, ennen kuin mitään pahaa ehtii tapahtua.

Lisää aikaa olennaiseen ja helpotusta budjetointiin 

Parhaimmillaan IT-kumppani on yritykselle luotettava ja konsultoiva tukipilari – onhan IT-järjestelmien ja -laitteiden ylläpito kumppanin keskeisintä osaamista. Modernin tietotyön IT-palveluiden ulkoistaminen vapauttaa yrityksen oman henkilöstön aikaa olennaiseen, vaikkapa liiketoiminnan kannalta keskeisten projektien edistämiseen. Asiantunteva kumppani pitää huolen siitä, että juoksevat asiat eivät enää ole oman henkilöstön huolena kiireisessä arjessa.

Ajallisen säästön lisäksi IT-kumppanuus tarjoaa parhaimmillaan myös rahallista hyötyä. Kiinteästi hinnoiteltu kumppanuus tuo ennakoitavuutta budjetointiin ja palvelutasoa voi skaalata tarpeen mukaan. Lisäksi asiantuntevasti ja tietoturvallisesti hoidettu järjestelmä saattaa säästää yrityksen ikäviltä yllätyksiltä, kun päivitykset ja muu ylläpito on ajan tasalla.

Lopulta kaikki palaa loppukäyttäjään eli työntekijään. On tärkeää, että työntekijöille voidaan tarjota toimivat laitteet ja digitaaliset ympäristöt, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn. Keskeytyksetön ja sujuva työ ja miellyttävä digitaalinen työskentely-ympäristö ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Kiinnostuitko? Lue lisää: https://www.printcom.fi/tuotteet-ja-palvelut/printcom-vipu/