Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Toimintaamme ohjaa laatu ja tietoturva. Olemme myös ympäristön ystäviä.

Tuotamme asiakkaillemme korkealaatuisia tietotekniikkapalveluita taloudellisesti ja turvallisesti. Toimintamme on asiakaskeskeistä, kustannustehokasta ja kannattavaa. Tavoitteenamme on paras laatu, toimintavarmuus sekä tietoturva. Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristönsuojelun parantamiseen. Toimintapolitiikamme perustuu seitsemään peruselementtiin: 

  1. Lähtökohtanamme ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on yrityksemme menestymisen edellytys.

  2. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, standardien ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 27001 -vaatimuksia sekä omaa missiotamme ja visiotamme.
  3. Laatu sekä tietoturva koskevat kokonaisvaltaisesti kaikkea toimintaamme.
  4. Laadun tekevät ihmiset. Tietoturvasta vastaavat ihmiset. Toimintamme perusedellytyksenä on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.
  5. Seuraamme ja mittaamme toimintamme sekä johtamisjärjestelmämme laatua ja sitoudumme niiden jatkuvaan kehittämiseen.
  6. Tarjoamme tuotteita, jotka perustuvat luonnonvarojen säästämiseen tähtääviin innovaatioihin. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien liiketoiminta-alueemme tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä. Kaikessa toiminnassamme sitoudumme suojelemaan luontoa ja ympäristöämme.
  7. Sitoudumme toimintapolitiikkamme mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

laatusertifikaatti ISO9001 logo Ympäristösertifikaatti ISO14001 logoISO 27001 sertifikaattimerkki