Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Työelämän murros muuttaa työkulttuuria ja pakottaa löytämään hybridityöstä mahdollisuuksia

Onnistunut sisäinen viestintä tukee yhteisöllisyyttä ja lisää työssä viihtyvyyttä

Microsoftin työelämätutkimuksen mukaan 59 prosenttia suomalaistyöntekijöistä on kokenut olonsa yksinäisemmäksi hybridityöhön siirtymisen jälkeen. Noin puolet uudessa työssä pandemia-aikana aloittaneista nuorista työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa. Toimiston ja etätyöpisteen roolit ovat monelle epäselviä ja yrityksissä koetaan haastavaksi linjata, milloin olisi syytä tulla toimistolle ja milloin olla etänä. Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen. Jopa 29 prosenttia hybridityötä tekevistä suunnittelee siirtyvänsä kokonaan etätyöhön.

Miten organisaatiossa tulisi tukea sekä johtaa hybridityöskentelyä ja samalla ylläpitää yhteisöllisyyttä ja tehokasta tiimityötä? Miten tarjoamme kaikille samanarvoisen mahdollisuuden osallistua sekä vaikuttaa, riippumatta siitä missä ja miten työskennellään.

Modernit ja toimivat ratkaisut tässä hetkessä

Tapoja ja menetelmiä ei kannata kopioida menneisyydestä vaan miettiä, miten työtavat ja työympäristö saadaan tukemaan tätä ja tulevaa hetkeä. Laitteet ja sovellukset mahdollistavat usein tehokkaan hybridityöskentelyn, mutta henkilöstön ohjeistaminen ja käytössä olevien sovellusten sekä lisenssien täysi hyödyntäminen on vielä toteutumatta.

  • Miten kohtaamme ja tuemme tehokkaammin uusia työntekijöitä?
  • Olemmeko onnistuneet panostamaan henkilöstön kouluttamiseen myös etätyön aikana?
  • Voisimmeko automatisoida tai yksinkertaistaa liiketoimintamme tiedonhallintaan liittyviä prosesseja?

Sisäisen viestinnän ratkaisut tukevat yhteisöllisyyttä ja tehokasta tiedonkulkua

Microsoft 365 -ympäristö tarjoaa paljon työkaluja, joilla digitaalisesta työympäristöstä voidaan saada enemmän irti ja näin parantaa merkittävästi henkilöstön työntekijäkokemusta.

Microsoft SharePoint tarjoaa helposti ylläpidettävän modernin intranet-alustan yhteisen tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen. Microsoft Sharepointilla toteutettu intranet voidaan tuoda Viva Connections -palvelulla myös Microsoft Teams -ympäristöön.

Pelikirja auttaa yhteisten työtapojen ja työvälineiden omaksumisessa

  • Missä kanavissa organisaatiomme tärkeä tiedottaminen tapahtuu, seuraanko oikeita medioita?
  • Mihin tallennan tiimimme yhteiset dokumentit, jotta ne ovat kaikkien saatavilla?
  • Mistä löydän etätyökäytäntöjen ohjeistuksen? Miten tietoturva on hybridityössä huomioitu?
  • Kenen vastuulla on Microsoft Teams -ympäristömme ylläpito, pitääkö minun huomioida Microsoft Teamsin tiimin elinkaari?

Ihmisten johtaminen ja kohtaaminen hybridityön aikana

Sähköpostien tulva on kasvanut ja Microsoft Teams -tapaamisten määrä on lisääntynyt peräti 252 prosenttia verrattuna alkuvuoteen 2020. Kynnys olla spontaanisti yhteydessä kollegaan voi olla korkea, kun Microsoft Teamsissa status on jatkuvasti punaisella. Jotta työntekijöiden työhyvinvointi ja työntekemisen tehokkuus säilyvät, tulee organisaatioissa määritellä käytänteet ja niitä tukevat johtamismallit uudelleen.

  • Monipaikkatyöympäristö vaatii yksilöllistä ja mukautuvaa johtamista.
  • Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden merkitys kasvaa, tarvitaan uusia keinoja tämän tukemiseksi.
  • Kahdenkeskiset keskustelut työntekijöiden kanssa ovat entistä tärkeämpiä, ole silloin läsnä. 

Kumppanisi työympäristön muutoksessa

Yritysten sisäisen viestinnän perustarpeet ovat pitkälti samankaltaisia, mutta yrityksillä ei ole välttämättä aikaa ja resursseja lähteä toteuttamaan viestintää tukevia ratkaisuja. Olemme Printcomilla tuotteistaneet erilaisia sisäistä viestintää tehostavia ratkaisuja, joissa huomioidaan projektien sujuva läpivienti sekä henkilöstön koulutus. Anna meidän olla suunnannäyttäjänä sekä kumppaninanne kohti modernimpaa työympäristöä. Ota meihin yhteyttä ja lähetä sähköpostia tiedonhallinnan asiantuntijalle riitta.aittaniemi@printcom.fi.


Kiinnostuitko sisäisen viestinnän kehittämisestä?

Jätä yhteystietosi ja pääset katsomaan Printcom Vidcastia*, jossa jaamme konkreettisia vinkkejä etätyön johtamisesta, Microsoft-ratkaisuiden hyödyntämisestä digitaalisessa työympäristössä sekä sisäisen viestinnän tehostamisesta. Aihetta lähestyvät etätyön johtamisen asiantuntija Ulla Vilkman Timanttia Consultingista, modernin työn ratkaisuiden tuotemarkkinointipäällikkö Kalle Saarikannas Microsoftilta ja tiedonhallinnan ratkaisuiden liiketoimintapäällikkö Riitta Aittaniemi Printcomista.

Katso tai kuuntele Vidcastimme:Kiinnostuitko etätyön johtamisesta?

Lataa Timanttia Consultingin käytännönläheisiä oppaita:

» Toimivan monipaikkatyön tarkistuslista

» Perehdytä etänä -opas


* Printcom Vidcast on keskustelustudio, jossa alan asiantuntijat keskustelevat aiheista, joita päättäjät ja työntekijät tietotekniikassa kohtaavat. Asioita käsitellään käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi sekä jaetaan vinkkejä, joilla haluamme parantaa yrityksesi tietotekniikan hyödyntämistä sekä käyttöä pala kerrallaan.