Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Älykäs verkko on tietoturvallisin – miten älykäs verkko teillä on?

Yritys, jonka toiminta ei olisi tavalla tai toisella verkkoyhteyksien varassa, on nykyään harvinaisuus. Verkossa ovat niin yrityksen työntekijät, asiakkaat, tieto kuin laitteet. Silti Suomessa on huolestuttavan paljon organisaatioita, joiden verkkoja ei ylläpidetä niin säntillisesti kuin niiden merkitys liiketoiminnalle edellyttäisi. Näin alttius tietoturvauhkille kasvaa ja järjestelmien hallinnointikin on hankalampaa kuin sen tarvitsisi olla.

”Osa yrityksistä ei edes tiedä, mitä laitteita niiden verkkoihin on liitettyinä tai milloin ne on viimeksi päivitetty”, arvioi Cisco Merakin Suomen ja Baltian myynnistä vastaava Mikko Pietilä. Sekä Pietilä että Printcomin tietoturvapäällikkö Ossi Talonpoika ovat yhtä mieltä siitä, että älykkäästi hallinnoidut verkot paitsi kohentaisivat tietoturvan tasoa myös muuten hyödyttäisivät monen yrityksen liiketoimintaa.

Verkoista saatava tieto liiketoiminnan hyödyksi

Älykkäiden ratkaisujen avulla verkkojen hallinnointi on helppoa isossakin organisaatiossa – jopa etäyhteydellä. IT voi pilvessä olevan hallintapaneelin kautta hallinnoida esimerkiksi yhdestä toimipisteestä käsin yrityksen kaikkia verkkolaitteita halki koko Suomen.

Kun tieto liikkuu älykkäissä verkoissa, saadaan niistä kerättyä myös hyödyllistä dataa. Saadaan tietoa vaikkapa siitä, kuinka kauan käyttäjät ja millä laitteilla verkoissa ovat, kuinka paljon he ovat käyttäneet kaistaa ja mitä sovelluksia he ovat käyttäneet. Lisäksi yrityksellä on tieto siitä, mitä verkkolaitteita löytyy eri toimipisteistä ja missä ne tarkalleen sijaitsevat kyseisessä toimipisteessä. Siten esimerkiksi vikaantunut laite löydetään nopeasti.

Tietoturvariskit vaivaavat verkkoja – varaudu ja minimoi

Huolimattomasti hallinnoiduissa verkoissa piilee aina tietoturvauhkan riski. Kyberrikollisten teknologiat ja taktiikat kehittyvät jatkuvasti ja niin tulisi kehittyä myös tietoturvan.

”Keskeistä on myös esimerkiksi henkilökunnan kouluttaminen. Kyberhyökkäyksissä hyödynnetään usein ihmisten hyväuskoisuutta järjestelmän sisälle pääsemiseksi, ja vasta sitten kohdennetaan iskut teknisiin haavoittuvuuksiin", kertoo Printcomin Talonpoika. Talonpoika korostaa tietoturvan kerroksisuutta. Hänen mukaansa sitä ei tehdä vain yhdellä tasolla, vaan se koskettaa liiketoiminnan jokaista aluetta ja yrityksen kaikkia tasoja aina ylimmästä johdosta alaspäin.

Talonpoika nostaa esille myös tietoturvan ylläpitämisen valitettavan tosiasian: harvoin on kyse siitä, että hyökkäykset ja uhkat voitaisiin täysin estää, ja enemmän riskien minimoimisesta, kun jotain sattuu. Tässä Printcomin Head of Enterprise Solutions Toni Pentikäinen korostaa hajautetun verkkoarkkitehtuurin merkitystä: Tietoturvan kannalta on järkevää rajata pääsy esimerkiksi siten, että henkilöstön käytössä olevasta toimistoverkosta ei lainkaan pääse vaikkapa tuotantoympäristöön tai taloushallinnon palvelimeen käsiksi. Näin voidaan minimoida riskit, vaikka hyökkääjä onnistuisikin ujuttautumaan organisaation ympäristöön.

Moderni verkko on myös ilmaston kannalta kestävämpi

Moderni verkonhallinta – hiukan yllättäen – voi edistää osaltaan myös vihreiden arvojen toteutumista yrityksessä. Cisco Merakin Pietilän mukaan vaikkapa etäyhteyksin helpoksi tehty verkkojen hallinta myös säästää ilmastoa, kun yrityksen IT-henkilökunnan tai -kumppanin ei tarvitsekaan entiseen tapaan hypätä auton rattiin tai muuten matkustaa fyysisesti paikan päälle verkkoja päivittämään.

Lisäksi älykkäät verkot mahdollistavat aikasidonnaisen virransäätelyn. Kytkinportit voidaan ohjelmoida toimimaan vaikkapa vain toimistoaikojen puitteissa sen sijaan, että ne kuluttavat vuorokauden ympäri virtaa ja siten myös sekä rahaa että rajallisia luonnonvaroja.

Osa laitevalmistajista, kuten Cisco, ottaa vastaan kierrätettäväksi vanhoja verkkolaitteita. Vastineeksi asiakas saa alennusta uusista laitteista. Näin esimerkiksi kalliit ja rajalliset metallit päätyvät uudelleen hyötykäyttöön.

Tukea verkon älyllistämiseen ammattilaiselta

”Joustava, hallittava, sopeutuu muuttuviin tarpeisiin ja kykenee vastaamaan nykyajan tietoturvavaatimuksiin”, summaa Printcomin Pentikäinen modernin älykkään verkon piirteitä.

Jos verkkojen hallinnointi ei ole ajan tasalla, ei ole syytä hätääntyä – osaavan kumppanin kanssa tietoturvallisen ja tehokkaan verkkoympäristön hallinnoiminen on helppoa ja tehokasta. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, ja ammattilaiset osaavat auttaa verkkojen kehityksen priorisoinnissa.

Printcomilta saat kattavat Ketju-verkkopalvelut sekä ammattilaistemme tuen. Olipa kyseessä sitten verkkoympäristöjen kehittäminen, dokumentaatio tai henkilökunnan perehdyttäminen tietoturva-asioihin, asiantuntijamme auttavat mielellään. Tarjoamme myös monenlaisia kartoitus- ja auditointipalveluita, testaamme tietoturvaa ja verkon häiriönsietokykyä ja autamme optimoimaan verkkoliikennettä.

Kiinnostuitko, miten yrityksesi verkot voidaan älyllistää? Ota yhteys myynti@printcom.fi

TD SYNNEX on yksi maailman suurimmista ICT-alan tukkureista, ja se on toiminut johtavana Cisco-tuotteiden jakelijana Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. TD SYNNEX toimii Printcomin kumppanina Cisco-liiketoiminnan kehityksessä ja Meraki-verkkoprojektien tukena.