Mesvac Oy on vuonna 1977 perustettu teollisuusovia ja muita laitteita myyvä sekä huoltava yritys. Vuonna 2016 Mesvac siirtyi osaksi saksalaista Hörmann Group -konsernia. Mesvacin CIO Ville Meriluodon mukaan yrityksen toiminnot keskittyvät tätä nykyä paljolti huollon ja myynnin tehtäviin, mutta Kirkkonummen Jorvaksessa sijaitsevassa tehtaassa valmistetaan yhä laadukkaita varaosia, murtosuojia ja rullakaltereita erilaisten kiinteistöjen käyttöön.

Printcomin ja Mesvacin yhteinen taival on alkanut elokuussa 2019 laite- sekä Microsoft-lisenssihankinnoista ja laajentunut viime vuosina kattamaan myös yrityksen muita IT-tarpeita. Tätä nykyä Printcom huolehtii muun muassa Mesvacin konesalivalvonnasta ja verkkoympäristöstä.

Mesvac saa Printcomilta tukea muutokseen

Huolella hoidetut IT-ympäristöt auttavat yritystä selviämään niissä tapahtuvista erilaisista muu-toksista. Meriluoto kertookin, että on pyrkinyt kehittämään Mesvacin järjestelmiä niin, että ne kestävät tulevaisuutta. Selkeästi hän on onnistunut, sillä yritys selvisi esimerkiksi pandemia-ajasta ilman suurempia muutostarpeita ja yllätyksiä. Nyt on kuitenkin taas aika uudistua, sillä yrityksessä on käynnissä laajempi liiketoiminnan ja toimintatapojen ”tomutus”.

Laajemman muutoksen myötä Printcom tukee asiakastaan matkalla kohti työympäristöjen modernisointia. Mesvacin organisaatiossa otetaan projektin myötä käyttöön muun muassa Microsoft 365 -ympäristöön rakentuva moderni intranet, SharePoint-pilviympäristöt ja organisaation viestintää tukeva Teams.

”IT-maailmassa on hyväksyttävä se tosiasia, että muutos on jatkuvaa”, Meriluoto toteaa.

Näkökulmia tietoturvaan ja valmistautumista NIS2-direktiiviin

Muutosta on tapahtunut myös Mesvacin tietoturvatoiminnoissa, kun yhteistyö on laajentunut myös tietoturvaan. Apuna tietoturvatoimintojen kehittämisessä on ollut Printcomin tietoturva-asiantuntija.

”Printcomin tietoturva-asiantuntijalta saatu näkökulma on ollut todella arvokasta. Olen saanut tukea myös pohdintoihin siitä, mitä priorisoida. Ja tokikaan lisäkäsipari ei ole haitaksi, sillä vaikka omat taidot riittäisivät, niin aina aika ei tahdo riittää”, Meriluoto kertoo.

Mesvacissa on tehty ISO 27001 -tietoturvasertifiointiin liittyvää selvitystyötä. Vaikka itse sertifiointi ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole Meriluodon mukaan ajankohtaista, liittyy sertifiointiin paljon hyviä käytänteitä. Näitä Mesvac haluaa hyödyntää omassa toiminnassaan pystyäkseen vastaamaan NIS2-direktiivin (The Directive on Security of Network and Information Systems) vaatimuksiin. EU:ssa lokakuussa 2024 voimaan astuva NIS2-direktiivi koskettaa tavalla tai toisella laajaa skaalaa yrityksiä – myös Mesvacia, kun NIS2-direktiivin säädöstenmukaisuus tulee osaksi asiakasyritysten hankintavaatimuksia.

Pieni IT-organisaatio hyötyy lisäkäsipareista

Perinteisenä teollisuuden toimijana Mesvacin IT-organisaatio ei ole järin iso – Meriluoto johtaa IT-toimintoja, ja hänen lisäkseen organisaatiossa työskentelee yksi IT-asiantuntija. Meriluodon periaate on, että tehdään itse niin pitkälle kuin pysytään. Kun omat resurssit – eritoten aika – eivät enää riitä, on luotettavalla kumppanilla paikkansa. Tässä Printcom on ollut hyvä tuki.

Asiointi Printcomin asiakkuuspäällikkö Jyrki Harviaisen ja muiden Printcomlaisten kanssa on Meriluodon mukaan mutkatonta ja helppoa. Hän pitää Printcomin joustavasta ja persoonallisesta tavasta hoitaa asiakaspalvelua.

”Arvostan kumppanuuksissa sitä, että saan asioida tutuksi tulleen ihmisen kanssa sen sijaan, että yhteydenpito menisi tikettijärjestelmän kautta. Näin voin olla myös varma, että henkilö, jonka kanssa olen yhteydessä tuntee yrityksemme tarpeineen”, hän kertoo. Tämä oli yksi iso tekijä siinä, miksi Mesvac alun perin päätyi keskittämään IT-toimintonsa Printcomille.

Tietohallintopäällikkö on ollut tyytyväinen myös siihen, että Printcom pystyy IT-kumppanina tarjoamaan monipuolisesti asiantuntemustaan monilla eri IT:n alueilla. Hän kertoo, että Printcomin osaaminen on vastannut hyvin Mesvacin tämänhetkisiin tarpeisiin, ja yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Myös laajentamista esimerkiksi service desk -palvelun piiriin on pohdittu, sillä se vapauttaisi entistäkin enemmän yrityksen omia resursseja muuhun työn alla olevaan IT:n kehitykseen.

Lisätietoja

Avainasiakaspäällikkö
Jyrki Harviainen
jyrki.harviainen@printcom.fi
puh. 0400 409 045