Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Toimintaamme ohjaa laatu. Olemme myös ympäristön ystäviä.

Tuotamme asiakkaillemme korkealaatuisia tietotekniikkapalveluita taloudellisesti ja turvallisesti. Toimintamme on asiakaskeskeistä, kustannustehokasta ja kan­nattavaa. Tavoitteenamme on paras laatu ja toimintavarmuus. Sitoudumme kes­tävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristönsuojelun parantamiseen. Toiminta­politiikamme perustuu seitsemään peruselementtiin:

  1. Lähtökohtanamme ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on yrityksemme menestymisen edellytys.
  2. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, standardien ISO 9001 ja ISO 14001 vaatimuksia sekä omaa missiotamme ja visiotamme.
  3. Laatu koskee kokonaisvaltaisesti kaikkea toimintaamme.
  4. Laadun tekevät ihmiset. Toimintamme perusedellytyksenä on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.
  5. Seuraamme ja mittaamme toimintamme sekä johtamisjärjestelmämme laatua ja sitoudumme niiden jatkuvaan kehittämiseen.
  6. Tarjoamme tuotteita, jotka perustuvat luonnonvarojen säästämiseen tähtääviin innovaatioihin. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien liiketoiminta-alueemme tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä. Kaikessa toiminnassamme sitoudumme suojelemaan luon­toa ja ympäristöämme.
  7. Sitoudumme toimintapolitiikkamme mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

laatusertifikaatti logo Ympäristösertifikaatti logo