Mehiläinen Oy on yli 110 vuotta vanha suomalainen yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Yritys palvelee vuosittain yli kahta miljoonaa asiakasta ja sen toimipisteissä palveluita tuottaa yhteensä yli 30 000 työntekijää sekä ammatinharjoittajaa. Yhtiö panostaa jatkuvasti digitalisaation mahdollisuuksiin, jolloin IT-palveluiden tulee olla tarkkaan mietittyjä ja toimivia joka tilanteessa.Mehiläisen ja Printcomin yhteistyö alkoi syksyllä 2020, kun terveyspalveluyritys valitsi Printcomin IT-laitetoimittajaksi korkean palvelutason ja kilpailukykyisten hintojen vuoksi. Yhteistyö varmistaa Mehiläiselle Lenovon työasemien saatavuuden kaikissa tilanteissa – Printcom toimittaakin yritykselle lähes 50 työasemaa viikossa. 

Helpotusta IT-tilausten ja laskujen tarkistamiseen

Yksi merkittävimmistä yhteistyön aloituksen puoltajista oli Printcomin luoma ainutlaatuinen järjestelmien integraatio, jonka kautta asiakkaan saatavilla on jatkuvasti riittävä määrä tietokoneita ja oheislaitteita.

Laitteet voidaan tilata suoraan Mehiläisen käytössä olevan tilausjärjestelmän kautta esiasennettuina haluttuun toimipisteeseen. Tilausjärjestelmän kautta tehdyt tilaukset ohjautuvat suoraan Printcomin verkkokauppaan, josta laitteet toimitetaan Mehiläiselle viivytyksettä.

”Tietotekniikka on meillä isossa roolissa, joten laitteiden tulee toimia ja niitä tulee olla saatavilla aina tarvittaessa. Tämä toimintamalli on meille erittäin joustava ja tehokas, mikä oli yksi yhteistyöhön ryhtymisen kulmakivistä”, Mehiläisen loppukäyttäjäpalveluiden johtaja Jens Wermskog kertoo tyytyväisenä.

Koska järjestelmät keskustelevat keskenään, ei erillistä hyväksyntää tilaukselle tarvita. Nopean toimituksen mahdollistaa ennalta Mehiläiselle korvamerkatut tuotteet.

”Se, ettei IT-osastomme tarvitse enää tarkistella laskuja ja tilauksia, oli meille erittäin tärkeää. Tämä sujuvoittaa ja tehostaa toimintaamme huomattavasti”, Wermskog kertoo. 

Sujuvan arjen takeena ammattitaitoiset ihmiset

Mehiläisen ja Printcomin arki sujuu tehokkaiden prosessien sekä Mehiläiselle nimettyjen ihmisten saumattoman yhteistyön tuloksena. Kaikki osapuolet arvostavat avointa keskustelua ja arjen toimivuutta.

”Yhteistyömme Printcomin meille nimettyjen Front officen henkilöiden kanssa toimii erittäin hyvin. Heidän kanssaan pidetyt viikoittaiset seurantapalaverit pitävät meidät kartalla missä mennään – kuinka paljon laitteita meille on toimitettavissa, mikä niiden saatavuus on jatkossa ja kuinka paljon niitä on jo toimitettu. Yhteistyön ansiosta meidän IT-osastoltamme on säästynyt huomattavasti aikaa”, Wermskog kertoo ja kiittää Printcomia.

Yhteiset viikkopalaverit ovat tehokas keino jakaa ajantasaista tietoa myös haastavina aikoina. Kaikesta huolimatta maailmanlaajuinen komponenttipula ja toimitusvaikeudet eivät tuoneet ongelmia Mehiläisen ja Printcomin yhteistyöhön.

”Palavereissa kerromme avoimesti myös, mikäli laitetoimituksissa on poikkeamia tai mallit muuttuvat, näin osaamme varautua mahdollisiin muutoksiin. Viime vuosien vaikeat ajat eivät tuottaneet yhtään toimituskatkosta Printcomilta Mehiläiselle, joten voimme sanoa, että yhteistyömme ja mallimme toimivat”, Printcomin Jouni Autio taustoittaa arjen sujumista.

Vastuullisuus strategisena linjauksena näkyy myös IT-hankinnoissa

Mehiläiselle työasemat ovat yksi potilasturvallisuuden ehdoista. Potilastietojen tulee olla turvassa ja niihin on päästävä käsiksi aina tarvittaessa. Printcom valikoituikin Mehiläisen kumppaniksi hyvän toimitusvarmuuden lisäksi tehokkaan huollon vuoksi, jolloin laitteet pysyvät kunnossa ja tiedot turvassa niiden käyttöiän loppuun asti.

Laitteiden käyttöiän tullessa täyteen hoitaa Printcom niiden tietoturvallisen ja ympäristöystävällisen kierrätyksen yhdessä Lenovon kanssa, mikä lunastaa Mehiläisen strategiaa vastuullisena toimijana.

Toimintamalli takaa, ettei Mehiläisen varastoihin jää turhia laitteita ja samalla IT-hankintojen kustannukset alenevat. Laitteita ei romuteta turhaan, vaan toimivia laitteita voidaan edelleen käyttää jälkimarkkinoilla.

Mehiläisen Wermskog pitää yhteistyön sujumista onnistuneena.

”Tähän asti kaikki on mennyt hyvin, niin voimme olettaa näin olevan jatkossakin. Erityiskiitos Printcomin Jounille – hän ja koko Printcom ovat pystyneet varmistamaan meille laitteiden saatavuuden erityisesti tässä haastavassa toimitusongelmien ajassa”.

Lisätietoja

Jouni Autio
Avainasiakaspäällikkö
jouni.autio@printcom.fi
puh. 0500 49 4831