Suomessa on joka vuosi 65 000 nuorta vaarassa syrjäytyä perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukikummit-säätiö on jo vuodesta 2007 alkaen kerännyt varoja näille nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista. Suurin osa avustuksista ohjataan harrastusten tukemiseen. Myös toisen asteen koulutuksessa tarvittavien oppimateriaalien hankkimista tuetaan.

“Näemme Tukikummien toiminnan tärkeänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä. Haluamme Printcomina olla mukana tämänkaltaisessa toiminnassa, koska se tukee yrityksemme arvoja. Pienet teot voivat olla jollekin pienelle tärkeä asia, ja haluamme tukea tämäntyyppistä toimintaa”, sanoo Printcomin toimitusjohtaja Jyrki Vaara.

Tutustu Tukikummeihin