Printcom ottaa käyttöön asiakaskokemuksen mittaukset. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ja realistinen kuva siitä, miten asiakkaat kokevat Printcomin ja sen palvelut ostopolun eri vaiheissa.

”Tähän mennessä olemme mitanneet asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä, mutta haluamme laajemmin tietoa myös siitä, missä vaiheessa asiakassuhdetta meillä on eniten parannettavaa, kertoo Printcomin myynti- ja markkinointipäällikkö Jukkapekka Porali.

Mittauksista osa tehdään syvähaastatteluna puhelimitse. Lisäksi NPS-indeksiä mitataan sähköisenä pikakyselynä. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla.

Mittaustuloksia hyödynnetään Printcomin toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Haastattelut ja kyselyt toteuttaa asiakaskokemusmittauksia tekevä Trustmary Finland Oy.

”Jokainen kohtaaminen yrityksen kanssa muodostaa osan asiakaskokemuksesta. Mittauksen tuloksena saadaan tietoa polun jokaiseista vaiheesta, jotka asiakas Printcomin kanssa kulkee, sanoo Trustmaryn myyntijohtaja Santtu Seppänen.

Asiakaskokemuksen mittaus on osa Printcomin laajaa orgaanisaation rakenteellista kehittämistyötä, joka on alkanut helmikuussa 2017. Printcomin tiimeissä etsitään päivittäin kehityskohteita, jotka estävät erinomaisen asiakaskokemuksen. Lean-periaatteen mukaisesti työn sujuvuutta kehitetään havoinnoimalla epäkohtia ja korjaamalla ongelmat.

"Kehitystyö luo edellytykset sille, että henkilöstömme pystyy tekemään erinomaista yhteistyötä keskenään, luottamaan toisiinsa ja toimimaan siten tehokkaasti. Uskomme, että tämä näkyy asiakkaillemme sujuvampana ja ammattimaisempana palveluna", toimitusjohtaja Jyrki Vaara sanoo.