Printcom Center Oy on suorittanut ulkoisesti auditoidut laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015. Auditoinnin suorittanut SGS Finland luovutti sertifikaatit 14. marraskuuta Printcom Centerille. Sertifikaattien mukainen toiminta merkitsee Printcomin asiakkaille entistä nopeampia ja laadukkaampia palveluja. Sertifikaatit ovat samalla panostus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja motivaatioon sekä yrityksen kannattavuuteen ja ympäristöpolitiikkaan.

ICT-palveluita ja -järjestelmiä tarjoava Printcom Center panostaa toimintojensa laatuun entistä enemmän. Yritys on suorittanut kaksi merkittävää sertifikaattia: laatusertifikaatin ISO 9001:2015 ja ympäristösertifikaatin ISO 14001:2015.

Printcom Centerin laatupäällikkö Riikka Jylhä kertoo, että laatusertifioinnilla haluttiin aidosti kehittää yrityksen toimintaa, mikä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä yrityksen kannattavuutta.
Ympäristösertifiointi auttaa Printcomia ottamaan huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön näkökohdat koko sen toimitusketjussa palvelukehityksestä tuotteisiin, niiden toimittamiseen, käyttöön ja loppusijoitukseen.

”Aito halu kehittää toimintaa”

Printcom Centerin toimitusjohtaja Jyrki Vaara kertoo, että sertifioidun johtamisjärjestelmän taustalla tehty massiivinen kehitystyö on tärkeä etappi yrityksen liiketoiminnan laajemmassa kehitysprojektissa, joka on alkanut kaksi vuotta sitten ja jatkuu edelleen.
Aikaisemmin Printcomilla selkeytettiin henkilöstön vastuualueita ja siirryttiin alueorganisaatioista osaamistiimeihin. Tiimit omistavat kukin oman ydinprosessinsa, jonka kehittämisestä heillä on vastuu ja velvollisuus.
– Meillä työskentelee huippujoukko ihmisiä viidellä eri paikkakunnalla. Kaikki tehty kehitystyö on luonut edellytykset sille, että henkilöstömme pystyy tekemään erinomaista yhteistyötä keskenään, luottamaan toisiinsa ja toimimaan siten tehokkaasti. Uskomme, että tämä tulee näkymään asiakkaillemme sujuvampana ja ammattimaisempana palveluna, Vaara sanoo.
Laatujärjestelmän ydintä on se, että yrityksen prosessit määritellään ja kuvataan yrityksen toiminnan sujuvoittamiseksi.
Printcomilla prosessien sisältämien toimintatapaohjeiden tarkkaan kuvaukseen käytettiin tuhansia työtunteja. Tavoitteena oli, että työntekijät tekevät päivittäisessä työssään samat työvaiheet aina samalla tavalla, mikä parantaa työn laatua ja lyhentää siihen kuluvaa aikaa.
–Määrittelimme yhteensä 15 eri prosessia, jotka kuvasimme erittäin tarkasti vaihe vaiheelta, Jylhä kertoo.
Ulkoisena auditoijana toiminut SGS Finlandin Petri Teräväinen kertoo, että Printcom Centerin johto ja henkilöstö olivat alusta lähtien sitoutuneita standardien mukaisen järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.
– Työskentely yrityksessä oli hyvin käytännönläheistä. Yrityksessä löydettiin prosessit, jotka tukivat liiketoimintaa, organisaation kokoa ja sen toimintaa eri paikkakunnilla, Teräväinen sanoo.

Koko henkilöstö osallistui laadun parantamiseen

Printcomin lähitukitiimin ja it-asiantuntijapalveluiden tiimin esimies, palvelupäällikkö Miika Grefberg pitää erittäin tärkeänä sitä, että työntekijät saivat itse kuvata tiimiensä tarkat työvaiheet.
– Pääprosessit tulivat johdolta, mutta työvaiheiden tarkat sisällöt määrittelivät vain ne, jotka sitä työtä päivittäin tekevät.
Prosessien kehittäminen Printcomilla jatkuu myös tästä eteenpäin.
– Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja velvollisuus tuoda havaitsemiaan puutteita esille. Ne käsitellään tärkeysjärjestyksessä viikko- ja kuukausipalavereissa.

 

 Sertifikaatti-9001-logo                 sertifikaatti-14001-logo