Descal Engineering Oy halusi selvittää yrityksensä IT-ympäristön tilan ja ajantasaisuuden. Heillä oli selkeä tahto muuttaa asiat toimivammaksi ja helpommaksi.

Tavoitteena oli, että yrityksen prosessit saadaan sujuviksi, kaikki lyhyetkin katkokset eliminoitua ja riskit selville. Descalin omaa IT-työhön käytettyä aikaa haluttiin vähentää ja keskittää voimavaroja yrityksen ydinliiketoimintaan. Samalla haluttiin selvittää käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia IT:n toimivuudesta.

Halusimme avata sen, mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitkä vaativat parantamista

Kun lähdetään toteuttamaan tällaista selvitystä, on tärkeää tiedottaa hyvin henkilöstölle mitä ollaan tekemässä ja miksi, jotta heidät saadaan osallistumaan. Descalin henkilöstölle kerrottiin kartoituksen tavoitteet ja ne perusteltiin hyvin ennen käynnistystä. Kartoitus otettiinkin yllättävän hyvin vastaan ja henkilöstö lähti hienosti mukaan.

- Printcom Atlas oli hyvä. Se avasi toisenlaisen maailman, jollaista emme olleet edes osanneet ajatella. Emme välttämättä tienneet kaikkia kipukohtia tai ongelmakohtia, ja halusimme kartoituksessa avata sen, mitkä asiat meillä ovat jo kunnossa ja mitkä vaativat parantamista. Yllättäviäkin ja merkittäviä asioita nousi esiin, joita emme muuten olisi edes tienneet mm. tietoturvaan liittyviä asioita, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Kerttula.

Yhteydet toimivat, laitekanta muuttui ja koko ajatusmalli on täysin uusi

Lopputuloksena syntynyt raportti eli Printcom Atlas kertoi selkeästi asiat, jotka kannattaa tehdä toisin ja miten tavoitteisiin päästään. Käytännössä se tarkoitti sitä, että Descalin laitekanta yhtenäistettiin ja otettiin käyttöön mm. käyttäjätuki, palvelinhallinta ja verkonhallinta.

-  Aiemmin IT-tehtäviin kului merkittävä määrä tunteja ja nyt ne voidaan vapauttaa omiin tehtäviin. Ihmiset tekevät tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin niitä tehtäviä, joista ollaan sovittu ja he voivat keskittyä juuri niihin tehtäviin ja omiin projekteihin, joissa ovat parhaita. Yhteydet toimivat, laitekanta muuttui ja koko ajatusmalli on täysin uusi, Kimmo listaa.

Parasta meille oli vaivattomuus ja suunnitelmallisuus

Vastuu ja roolit on nyt jaettu selkeästi. Etenkin itse tehdyt rutiinit ja Descalin sisäinen IT-tuki oli järkevä siirtää tehokkaammalle palvelun tuottajalle. Nyt IT-tuki on ulkoistettu Printcomille ja se toimii hyvin. Descalin IT-asioihin käytetty aika on vähentynyt huomattavasti, vastuut ovat selvät ja yhteydet ulospäin toimivat hyvin.

- Parasta meille oli vaivattomuus ja suunnitelmallisuus siitä, miten kartoitus toteutettiin. Printcom antoi ammattimaisen kuvan - hyvin hoidettu kokonaisuus. Suuren muutoksen aikana ja mitä on tehty myös sen jälkeen, olemme saaneet hyvän kuvan Printcomista ja heidän halusta auttaa meitä, kun puhutaan IT-asioista, kiittää Kimmo.

Katso lisää Atlas IT-kartoituksesta ja ota yhteyttä.

Katso video yhteistyöstä Printcomin kanssa Descal Engineering Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Kerttulan kertomana:

 

Descal Engineering