Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Ympäristöpolitiikkamme

Printcom Center Oy:n ympäristöperuskirja

Ympäristösertifikaatti logo

Printcom Center Oy:n ympäristöperuskirja pohjautuu Canon Oy:n laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa koko Printcom Center Oy:n toiminnan ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Kyosei-yritysfilosofia

Tavoitteenamme on oman yrityksemme menestyksen rinnalla ympäröivän maailman hyvinvoinnin edistäminen.

Ympäristölupaus

Säästämme ympäristöä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaalla käytöllä ja autamme osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamisessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen.

Ympäristölupauksen perusperiaatteet

Huomioimme sopusoinnun ekologisten ja taloudellisten etujen välillä kaikessa liiketoiminnassamme. Tarjoamme tuotteita, joiden taustalla ovat luonnonvarojen säästämiseen tähtäävät innovaatiot.

Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutumista tuemme seuraavasti:

  1. Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
  2. Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.
  3. Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.
  4. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.
  5. Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
  6. Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien liiketoiminta-alueemme tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.
  7. Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.