Visedo on kansainvälinen teknologiateollisuuden yritys, jonka päätuotteena on liikkuvien laitteiden sähköistys. Printcom toteutti kovassa kasvussa olevalle Visedolle Printcom Atlas™ IT-kartoituksen, jonka pohjalta luotiin yhdessä suunnitelma siitä, kuinka Visedo tulee tulevaisuudessa toimimaan kansainvälisessä IT-ympäristössä. Tällä hetkellä Printcom toimii Visedon IT-tiiminä ja toteuttaa tehtyä suunnitelmaa käytännössä.

Suurin osa noin 10 miljoonaa vaihtavan Visedon asiakkaista on suuria kansainvälisiä konserneja, ja noin 90% yrityksen liikevaihdosta menee vientiin. Yrityksellä on toimintaa Suomen lisäksi myös Hongkongissa, Hollannissa sekä Tanskassa. Suomessa Visedon tuotteita voi nähdä esimerkiksi Helsingissä Linkkerin sähköbusseissa, joiden moottorit ovat Visedon rakentamia.

– Visedo on jo useamman vuoden ajan kasvanut yli 100% kasvuvauhdilla. Siinä kiireessä IT-ympäristön kartoitukset ovat jääneet hieman vähäisemmälle huomiolle, kertoo Visedon talousjohtaja Tarja Järvinen.

”Printcomin asiantuntemus on erinomaista”

Visedolla ei ole lainkaan omaa IT-henkilöstöä. Ennen Printcomin toteuttamaa Atlas IT-kartoitusta oli Visedon tietotekniikkaan liittyvä tieto melko pirstaleista. Kartoituksen aikana Printcom tutustui Visedon liiketoiminnan suunnitelmiin ja tarpeisiin IT-näkökulmasta, pyrkien löytämään keinoja toiminnan kehittämiseksi, tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

– Kartoituksen avulla saimme keskitettyä hyvin jo olemassa olevan tiedon. Sen lisäksi saimme suunnitelman myös sille, mitä meidän pitää tulevaisuudessa tehdä, kun toimimme kansainvälisessä ympäristössä, Järvinen avaa.

– Päädyimme yhdessä esimerkiksi siihen, että standardisoimme ympäristöjä ja luomme yhteisen Visedo-mallin, jonka mukaan kaikkien toimistojen IT-asiat hoidetaan.

– Printcomin asiantuntemus on erinomaista. Pystyimme luomaan nopeasti vision siitä, mitä Visedo on tulevaisuudessa, Järvinen kiteyttää.

Ei pelkkä toimittaja, vaan partneri

Tehdyn kartoituksen jälkeen Visedo ja Printcom alkoivat työstää yhdessä kartoituksessa havaittuja ja valikoituja muutostarpeita. Järvisen mukaan Printcom ei ole Visedolle vain pelkkä toimittaja, vaan ennemminkin partneri, johon voi luottaa ja jonka kanssa toimintaa voidaan yhdessä kehittää. Käytännössä Printcom toimii tällä hetkellä Visedon IT-tiiminä.

– Printcom oikeasti kuuntelee asiakasta ja asiakkaan tarpeita, Järvinen sanoo.

– Tällainen täyden palvelun malli sopii Visedolle voimakkaasti kasvavana yrityksenä erinomaisesti, ja voin suositella sitä muillekin yrityksille. Voimme huoletta jättää IT:n heidän hoitoonsa.

 

Visedo